Dedinský folklórny súbor Tarka z Tarnova bol založený skupinou nadšencov z obce Tarnov v okrese Bardejov v roku 1994 v tom istom roku sa predstavili aj prvým tancom Krúcena publiku samozrejme v obci Tarnov. V roku 1995 sa Tarka prestavila na folklórnom festivale vo Francúzsku v mestečku Aubigne Sur Leyon, kde mala obrovský úspech aj medzi súbormi z viacerých krajín sveta ako: Bolívia, Nemecko, Lotyšsko, Francúzsko. Na tomto festivale sa Tarka predstavila už s novým blokom s názvom „Dzvihane za parobka“, kde boli tance Krúcená, Bašistovská, Marhaňská, Dievčenské kolesá a Chrovody, Šarišská polka. V ďalších rokoch Tarka absolvovala množstvo vystúpení doma ale aj v blízkom Poľsku boli to mesta a dedinky ako Krosno, Gorlice, Jaslo, Krynica, Sanok, Tarnowiec, Zamošč, Varšava, Ujcie Gorlickie, a mnohé ďalšie. Veľmi dobrá a dlhoročná je spolupráca s mestom Gorlice a s družobným súborom Podgorzane, ktorého choreograf a umelecký vedúci pán Henryk Kus je veľkým obdivovateľom slovenského folklóru. Vytvorili sa ďalšie tématické bloky, „Fašengy, fašengy, vešele, fašengy“, „Večar na valale“, s ktorými Tarka reprezentovala na folklórnej súťaži v Folklórny Turiec v Martine odkiaľ si zakaždým doviezla aj rôzne ocenenia. Vytvoril sa ďalší tanečný blok s názvom „Od Janíčka po Janča, od Aničky po Anču.“ Tarka sa zúčastnila aj na mnohých festivaloch doma, ako sú Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, Šarišské slávnosti v Raslaviciach Slávnosti Šarišského a Rusínskeho folklóru v Bardejovských Kúpeľoch a na ďalších vystúpeniach. V roku 2004 sa Tarka zúčastnila na medzinárodnom festivale v Portugalskom meste Lorvao. Tento festival zastrešuje medzinárodná organizácia folklóristov CIOFF. Tento deväť dňový festival riadne preveril tanečníkov a hudobníkov, nakoľko každý deň absolvovali tri náročné vystúpenia. Veľ mi dobre reprezentovala medzi veľkou konkurenciou súborov z Mexika, Kostariky, Belgicka a Portugalska. V roku 2005 sa Tarka zúčastnila na medzinárodnom festivale vo francúzskom meste Callais, kde reprezentovala Slovensko medzi súbormi z USA, Thajska, Holandska, Nemecka, Česka, Poľska, Ruska, Škótska, Filipín, Francúzska. V roku 2007 Tarka reprezentovala slovenský folklór v meste Callais počas prezentácie slovenských firiem a mesta Bardejov na medzinárodnej výstave. V mesiaci august 2007 účinkovala na medzinárodnom festivale v Mikluševci v Chorvátsku.

FS Tarka

Tarka pravidelne účinkuje v Bardejovských Kúpeľoch, kde pacientov a hostí kúpeľov poteší a spríjemní im pobyt. Počas svojho účinkovania Tarka absolvovala viac ako 150 vystúpení doma a v zahraničí. Dedinská folklórna skupina Tarka úzko spolupracuje s rómskou ľudovou hudbou Tarka zo Zborova, ktorá je taktiež veľmi úspešný reprezentant hudobného folklóru z regiónu Horného Šariša. Táto ľudová hudba absolvovala množstvo vystúpení spolu s DFSk Tarka, ale aj samostatne na rôznych súťažiach a vystúpeniach aj v blízkom Poľsku.

 Kontakt:
Adresa: ul. Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov
Jozef Dereník
Tel: +421 918 792 401
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.tarka.php5.sk

Regióny

Horný Zemplín

Horný Zemplín je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. V severnej časti susedí s Poľskom, v západnej s regiónom Šariš, na juhu prechádza do regiónu Dolný Zemplín a na východe susedí s Ukrajinou. V južnej časti od Dolného Zemplína ho oddeľuje časť pohoria Vihorlatské vrchy. Región patrí pod Prešovský kraj.
Tvoria ho okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Stropkov a z okresu Michalovce len obec Strážske. Centrum regiónu je najväčšie mesto Horného Zemplína Humenné, ktoré je zároveň aj jeho najstarším mestom. Vzhľadom na prihraničný charakter regiónu bol Zemplín vždy charakteristický stretom rôznych kultúrnych prvkov a tradícií, z čoho pramení i pestrosť jednotlivých jeho obcí. Charakteristickým tanečným prvkom ľudového umenia sú "čapáše" (rytmické údery po častiach nôh). Najznámejší a najrozšírenejší tanec je čardáš.

Folklórne slávnosti: Šaffova ostroha v Dlhom klčove

Šariš

Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. V súčasnosti patrí z väčšej časti do Prešovského, z menšej aj do Košického kraja. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom, na východe siaha po severný Zemplín. Severný okraj regiónu tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Región Šariša je mierne hornatý. ŠARIŠSKÝ REGIÓN tvoria okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník. Medzi jeho najkrajšie mestá patrí Bardejov, zapísaný aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Centrom Šariša je však mesto Prešov.

Folklórne slávnosti:
Slávnosti Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku
Rusínsko-ukrajinské piesne v Bardejove<
Šarišské slávnosti Raslavice

Zamagurie

Zamagurie sa nachádza severovýchodne od Vysokých Tatier. Je to región na severe Spiša ohraničený Spišskou Magurou z juhu a východu a riekami Dunajec na severe
a na západe (dnešné Poľsko). Zamagurie je súčasťou Prešovského kraja na Slovensku a Malopoľského vojvodstva v Poľsku. Región Zamagurie je zo všetkých turistických regiónov Slovenska najmenší. Je vymedzený okresom Stará Ľubovňa a časťou okresu Kežmarok. Administratívnym centrom Zamaguria je historické mesto Stará Ľubovňa. Najzachovalejšou goralskou obcou v Zamagurí je Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Folklórne slávnosti:
Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore

Tatry

Tatranský región sa nachádza v chránenom prostredí Tatranského národného parku. Je tvorený okresmi Poprad a Kežmarok s výnimkou obcí kežmarského okresu ležiacich za Spišskou Magurou, ktoré patria do regiónu Zamagurie. Kultúrnym, priemyselným, dopravným a administratívnym centrom regiónu je mesto Poprad, ktoré dostalo vďaka svojej polohe prívlastok Vstupná brána do Vysokých Tatier.

Región Tatry je obkolesený troma národnými parkami a to Tatranským národným parkom na západe, Národným parkom Slovenský raj na juhovýchode a Národným parkom Nízke Tatry na juhozápade. Tatry sú navštevované hlavne pre ich nádhernú prírodu. K väčším centrám turistického ruchu možno zaradiť historický Kežmarok a Poprad.

Dodnes si tento región zachoval črty tradičnej ľudovej kultúry. Na jeho území dochádza k prekrývaniu viacerých etnických skupín. Patria k nim Gorali, spišský Nemci, Rusíni i obyvatelia pôvodných spišských okresov. Ľudová kultúra a folklór tejto oblasti majú veľa spoločného, zároveň sa výrazne odlišujú od susedných oblastí v Poľsku aj na Slovensku. Tieto rozdiely sa prejavujú v nárečí, ľudovom odeve, hudbe, tanci a speve.

Spiš

Spiš sa rozkladá na území okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Obkolesujú ho štyri národné parky – Tatranský národný park na severozápade, Pieninský národný park na severe, Národný park Slovenský raj na juhovýchode a Národný park Nízke Tatry na juhozápade. Spiš je neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok.
Hodnota a bohatstvo pamiatok sa navonok odráža v tom, že na Spiši sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Levočský okres regiónu Spiš sa rozprestiera v južnej časti Prešovského kraja, v Hornádskej kotline. Zahŕňa 2 mestá a 31 obcí. Na tomto území sa koncentruje množstvo stredovekých kultúrnych pamiatok svetového významu.
Starobylé mesto Levoča, ležiace na východe regiónu Spiš, je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami.

Wojewódstvo Podkarpackie

Podkarpatské vojvodstvo sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Poľskej republiky.
Na východe susedí s Ukrajinou a na juhu so Slovenskom. Je charakteristické rôznorodosťou prírodných, spoločenských, spoločensko-hospodárskych, ekonomických, ako aj historických podmienok. Vďaka svojmu geografickému položeniu, znamená pre Poľsko akýsi špecifický most, spájajúci západ s východom európskeho kontinentu.
Najväčšími mestami regiónu a zároveň hlavnými priemyselnými a obchodnými centrami vojvodstva sú: Rzeszow, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Targnobrzeg a Krosno.

O nás
Túto stránku spravuje a informácie Vám prináša Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. vďaka projektu Spája nás tanec, ktorý sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Naším projektovým partnerom je Dom kultúry mládeže v Rzeszowe Poľsko.
Uverejnenie informácií
V prípade, že máte záujem o uverejnenie informácií na tejto webovej stránke, zašlite nám stručnú charakteristiku o umeleckom zoskupení, súbore alebo jednotlivcovi, akej činnosti sa venujete, najväčšie úspechy... spolu s fotografiami, kontaktnými informáciami a Súhlasom so spracovaním osobných údajov. 
Kontakt
Mestský dom kultúry, prísp. org.
M.R.Štefánika 875/200
09301 Vranov n. T.
www.kulturavranov.sk 
tel : +421 0907 951 110
e-mail: silvianusova@kulturavranov.sk.